Results for: Leighton Buzzard A


Date Name Team Board Colour Opponent Team Rating Result
16/12/21Adrian MatthewsLeighton Buzzard A5WhiteAlan HeathMilton Keynes B18331
06/01/22Adrian MatthewsLeighton Buzzard A5WhiteEvan LewisBedford B17460.5
         
23/11/21Brian J ValentineLeighton Buzzard A4WhiteRobert WhitesideMilton Keynes A18930
16/12/21Brian J ValentineLeighton Buzzard A4BlackPeter EdwardsMilton Keynes B18630
06/01/22Brian J ValentineLeighton Buzzard A4BlackOkwose Marc ObiBedford B19380.5
17/02/22Brian J ValentineLeighton Buzzard A4BlackToby CoxBedford A20660.5
22/03/22Brian J ValentineLeighton Buzzard A5BlackRobert WhitesideMilton Keynes B18930
31/03/22Brian J ValentineLeighton Buzzard A3WhiteFrancesca MattaMilton Keynes A19600
05/04/22Brian J ValentineLeighton Buzzard A5BlackOkwose Marc ObiBedford A19381
03/05/22Brian J ValentineLeighton Buzzard A4WhiteQais KarimiBedford B19491
         
23/11/21Gary KenworthyLeighton Buzzard A1BlackMatthew PayneMilton Keynes A22150.5
16/12/21Gary KenworthyLeighton Buzzard A1WhiteDominic BartramMilton Keynes B20651
06/01/22Gary KenworthyLeighton Buzzard A1WhiteAlex TaylorBedford B20501
17/02/22Gary KenworthyLeighton Buzzard A1WhiteSteven C LedgerBedford A21850.5
22/03/22Gary KenworthyLeighton Buzzard A1BlackDominic BartramMilton Keynes B20650
31/03/22Gary KenworthyLeighton Buzzard A1WhiteMatthew J PayneMilton Keynes A22150
05/04/22Gary KenworthyLeighton Buzzard A1BlackSteven C LedgerBedford A21850
03/05/22Gary KenworthyLeighton Buzzard A1BlackOkwose Marc ObiBedford B19380.5
         
23/11/21John R SharpLeighton Buzzard A5BlackThomas EvansMilton Keynes A16831
16/12/21John R SharpLeighton Buzzard A2BlackAdrian G ElwinMilton Keynes B20551
06/01/22John R SharpLeighton Buzzard A2BlackQais KarimiBedford B19491
17/02/22John R SharpLeighton Buzzard A5WhiteMichael T BotteleyBedford A20431
22/03/22John R SharpLeighton Buzzard A4WhitePeter EdwardsMilton Keynes B18630.5
31/03/22John R SharpLeighton Buzzard A2BlackRichard CP FreemanMilton Keynes A21181
05/04/22John R SharpLeighton Buzzard A4WhiteJames GardnerBedford A20800
03/05/22John R SharpLeighton Buzzard A5BlackRobert S WalkerBedford B17580.5
         
16/12/21Kevin J WilliamsonLeighton Buzzard A3WhiteGraham SmithMilton Keynes B19600.5
06/01/22Kevin J WilliamsonLeighton Buzzard A3WhitePaul F HabershonBedford B19490.5
31/03/22Kevin J WilliamsonLeighton Buzzard A4BlackRobert WhitesideMilton Keynes A18931
         
23/11/21Peter HuntLeighton Buzzard A2WhiteRichard CP FreemanMilton Keynes A21180.5
17/02/22Peter HuntLeighton Buzzard A2BlackJames GardnerBedford A20800.5
22/03/22Peter HuntLeighton Buzzard A2WhiteAdrian G ElwinMilton Keynes B20550
05/04/22Peter HuntLeighton Buzzard A2WhiteToby CoxBedford A20660.5
03/05/22Peter HuntLeighton Buzzard A3BlackRichard T BodilyBedford B19680.5
         
31/03/22Peter TaylorLeighton Buzzard A5WhiteThomas EvansMilton Keynes A16830.5
         
23/11/21Stephen LawLeighton Buzzard A3BlackPhillip EkhaesomiMilton Keynes A19451
17/02/22Stephen LawLeighton Buzzard A3WhiteRavi ArulnandhyBedford A20730.5
22/03/22Stephen LawLeighton Buzzard A3BlackGraham SmithMilton Keynes B19600.5
05/04/22Stephen LawLeighton Buzzard A3BlackRavi ArulnandhyBedford A20730.5
03/05/22Stephen LawLeighton Buzzard A2WhiteAlex TaylorBedford B20500.5

Page last updated May 16 2022
Copyright @ 2001- 2022 Adrian Elwin